Monday, 10 October 2016

Aleppo pine - Jerusalem pine - Pinus halepensis Miller - Χαλέπιο πεύκο - Cyprus


Pinus halepensis, commonly known as the Aleppo pine, is a pine native to the Mediterranean region. Its range extends from Morocco, Algeria and Spain north to southern France, Italy, Croatia, Montenegro, Albania, and east to Greece, all over Malta and northern Tunisia, with an outlying population (from which it was first described) in Syria, Lebanon, southern Turkey, Jordan, Israel, and Palestinian territories. In Israel it is called Jerusalem pine.

Pinus halepensis, the Aleppo pine, is generally found at low altitudes, mostly from sea level to 200 m (660 ft), but can grow up to 1,000 m (3,300 ft) in southern Spain, well over 1,200 m (3,900 ft) on Crete, and up to 1,700 m (5,600 ft) in the south, in Morocco, Algeria and Tunisia

P. halepensis is a small to medium-sized tree, 15–25 m (49–82 ft) tall, with a trunk diameter up to 60 cm (24 in), exceptionally up to 1 m (3 ft 3 in). The bark is orange-red, thick, and deeply fissured at the base of the trunk, and thin and flaky in the upper crown. The leaves ("needles") are very slender, 6–12 cm (2.4–4.7 in) long, distinctly yellowish green, and produced in pairs (rarely a few in threes). The cones are narrow conic, 5–12 cm (2.0–4.7 in) long and 2–3 cm (0.79–1.18 in) broad at the base when closed, green at first, ripening glossy red-brown when 24 months old. They open slowly over the next few years, a process quickened if they are exposed to heat such as in forest fires. The cones open 5–8 cm (2.0–3.1 in) wide to allow the seeds to disperse. The seeds are 5–6 mm (0.20–0.24 in) long, with a 20-mm wing, and are wind-dispersed

The Aleppo pine is closely related to the Turkish pine, Canary Island pine, and maritime pine, which all share many of its characteristics. Some authors include the Turkish pine as a subspecies of the Aleppo pine, as Pinus halepensis subsp. brutia (Ten.) Holmboe, but it is usually regarded as a distinct species It is a relatively nonvariable species, in that its morphological characteristics stay constant over the entire range

The resin of the Aleppo pine is used to flavor the Greek wine retsina.

From the pine nuts of the Aleppo pine is made a pudding called asidet zgougou in the Tunisian dialect; it is served in bowls, covered with cream, and topped with almonds and small candies.

Aleppo pine are used for bonsai.

In its native area, P. halepensis is widely planted for its fine timber, making it one of the most important forestry trees in Algeria and Morocco.[4] In Israel, the Aleppo pine, along with Pinus brutia, has been planted extensively by the JNF. It proved very successful in Yatir Forest in the northern Negev (on the edge of the desert), where foresters had not expected it to survive. Many Aleppo pine forests exist today in Israel and are used for recreational purposes. Although it is a local species, some argue that the historical replacement of natural oak Maquis shrubland and garrigue with tall stands of pine has created "ecological deserts" and has significantly changed the species assemblage of these regions. In Israel natural patches of Aleppo pine forests can be found in the Carmel and Galilee regions.[8] The species produces timber which is valued for its hardness, density and unproblematic seasoning. Seasoned timber is inclined to tear out with planing, but this can be avoided by using sharp blades or adjusting the sharpening angle of tools.

The Aleppo pine is considered an invasive species though useful in South Africa; in South Australia, a control program is in place on Eyre Peninsula.

P. halepensis is a popular ornamental tree, extensively planted in gardens, parks, and private and agency landscapes in hot dry areas such as Southern California, where the Aleppo pine's considerable heat and drought tolerance, fast growth, and aesthetic qualities, are highly valued.

Paul Cézanne had an Aleppo pine in his garden at Aix-en-Provence; this tree was the inspiration and model for his painting, The Big Trees. As of 2005, the tree is still growing in Cézanne's garden
From https://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_halepensis

Η χαλέπιος πεύκη ή κοινό πεύκο (επιστ. Pinus halepensis - Πεύκη η χαλέπιος) είναι ένα είδος πεύκου που ευδοκιμεί στη Μεσόγειο. Απατάνται στο Μαρόκο, την Ισπανία, τη νότια Γαλλία, την Ιταλία και την Κροατία, την Ελλάδα, την Τυνησία και τη Λιβύη και υπάρχει επίσης ένας πληθυσμός στη Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ και τη νότια Τουρκία, όπου και περιγράφηκε αρχικά το είδος. Στην Ελλάδα βρίσκεται στην Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Εύβοια, στα νησιά του Αιγαίου, στη Χαλκιδική και στα νησιά του Ιονίου, σχηματίζοντας δάση. Αναπτύσσεται σε χαμηλό υψόμετρο, μέχρι τα 1.000 μέτρα. Προτιμά τις ξερές και ζεστές περιοχές και τα ασβεστολιθικά εδάφη που δεν συγκρατούν υγρασία.[2]

Η χαλέπιος πεύκη αποτελεί το κυρίαρχο είδος πεύκης της δυτικής και κεντρικής ζώνης των παραλίων της Μεσογείου. Μαζί με το συγγενικό είδος της τραχείας πεύκης (Pinus brutia Ten.), που την αντικαθιστά στην ανατολική ζώνη, συγκροτούν τα Μεσογειακά πευκοδάση, τα πιο σημαντικά δασικά οικοσυστήματα της Μεσογείου. Στην Ελλάδα, τα δάση χαλεπίου πεύκης αποτελούν το 11% των συνολικών δασών, καλύπτοντας έκταση 370.000 εκταρίων, μια έκταση που δεν παραμένει σταθερή λόγω των δασικών πυρκαγιών και της φυσικής αναγέννησης των πευκοδασών μέσα από αυτή.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_halepensis

 Photos at Gialousa 8/10/2016, by Michael  Hadjiconstantis 


No comments:

Post a Comment