Saturday, 7 November 2020

Great White Egret (Egretta alba) Αργυροτσικνιάς - Kuklia dam 7/11/2020, Cyprus.

No comments:

Post a Comment