Tuesday, 12 January 2016

Παλαιά και νέα Εκκλησία Άγιος Θέρισσος (Άγιος Θύρσος) στην Καρπασία - Church of Agios therissos at karpasia Cyprus

Κοντά στο χωριό Γιαλούσα της Καρπασίας στα βορειοανατολικά δίπλα από τη θάλασσα, βρίσκεται μικρός ναός με το όνομα «Άγιος Θέρισσος». Κατά τη τοπική παράδοση σ΄αυτή τη τοποθεσία ασκήτεψε ο Άγιος Θύρσος ή κοινώς λεγόμενος Άγιος Θέρισσος. Πολλοί θεωρούν τον Άγιο αυτό ως επίσκοπο Καρπασίας, ο οποίος παραιτήθηκε από τον επισκοπικό θρόνο προτι μώντας την αναχωρητική ζωή και πήγε στη τοποθεσία αυτή, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα η εκκλησία του. Αφού βρήκε κάποιο σπήλαιο, το κατοίκησε, και έπινε από το νερό που υπήρχε δίπλα από τη σπηλιά, το οποίο λιγόστευε κατά πολύ τους θερινούς μήνες, οπότε ο Άγιος βάθυνε το τόπο της πηγής. Το νερό αυτό μετά τη κοίμηση του Αγίου μέχρι και σήμερα θεωρείται αγίασμα.  Γνήσια βιογραφία του Αγίου δεν διασώζεται. Άλλοι πιστεύουν ότι ήταν Κύπριος στη καταγωγή και επίσκοπος Καρπασίας, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι ήταν ένας από τους ξένους επισκόπους που ήταν στην ομάδα των «Τριακοσίων» χριστιανών Αλαμάνων αγίων που ήρθαν από τη Παλαιστίνη στη Κύπρο και ασκήτεψαν σε διάφορα μέρη του νησιού. 'Oπως και να έχουν τα πράγματα σημασία έχει το παράδειγμα της ζωής του, της αυταπάρνησης του, της ακτημοσύνης του, της πενιχρότητάς του, του μίσους του εναντίον του πλούτου και των απατηλών ηδονών του μάταιου τούτο κόσμου. Σημασία έχει η ταπείνωση του, η ελπίδα και η πίστη του μόνο στον Θεό, αλλά και η αγιοτητά του και η δόξα που έλαβε από Αυτόν. Ο Άγιος θύρσος έχει κάνει πολλά θαύματα εκεί στην εκκλησία του και προ πάντος θεράπευσε τους σκανθάρους από τα χέρια και τα πόδια πολλών ανθρώπων, με το λίγο αγίασμα που επλένοντο. Υπάρχει το έθιμο, ότι όταν βρεχθεί κάποιος με το αγίασμά του, πρέπει να πάει ακολούθως πιο κάτω από την εκκλησία του στη θάλασσα και να ξεπλυθεί με το αλμηρό νερό, διότι δεν επιτρέπει ο Άγιος να φεύγει διαφορετικά το αγίασμά του. Αν δε το πάρει κανείς σε άρρωστο αυτό δεν θαυματουργεί. Ίσως για να προστρέχουν όλοι στη χάρη του, όπως πιστεύουν μερικοί. Η εκκλησία του Αγίου Θύρσου βρίσκεται σήμερα κατεχόμενη από τους Τούρκους. Πριν από το 1974 στη Γιαλούσα γινόταν μεγάλη πανήγυρη τη μέρα του Αγίου. Η μνήμη του Αγίου Θύρσου εορτάζεται στις 23 Ιουλίου

Near the village of Gialousa of the Karpas Peninsula (Karpasia), to the northeast by the sea, lies a small church named "Saint Therissos. According to local tradition, Saint Thyrsos who is also commonly known as Saint Therissos, lived as an ascetic on this site. Many conceder this Saint as being a Bishop of the Karpas, who resigned from the episcopal throne preferring to live an ascetic life, and went to the site where his church is to be found to the present day. Having found a cave, he took up residence there, and drank the water that was beside the cave, which diminished considerably during the summer months. For this reason the Saint deepened the location of the water source. After the repose of the Saint, this water has been considered as holy water ever since. No authentic biography of the Saint survives. Some believe that he was of Cypriot origin and bishop of Karpasia, while others believe that he was one of the foreign bishops who were in the group of the "Three Hundred" Alaman Christian saints who came from Palestine to Cyprus and lived as ascetics in various parts of the island. However, all these matters are not important. What is important is the way he live his life, his altruism, his indigence, his poverty, his dislike for wealth and the pleasures of the fraudulent vain of this world. What is important is his humility and his hope and faith only in God but also the holiness and glory that he received from Him. Saint Thyrsos has done many miracles at his church, and above, he has healed the warts from the hands and feet of many people, with some holy water with which they washed themselves. There's a custom that when someone puts the holy water of the Saint on his/her body, he/she must then go below the church to the sea and wash it off with salt water, because this is the only way the Saint allows his holy water to be washed off. If some-one takes his holy water to a sick person, it does not become miraculous. Perhaps, this is believed in order to hasten all the believers to visit the church of the Saint. The church of Saint Thyrsos is currently occupied by the Turkish Army. Prior to 1974, in the village of Gialousa, there was a huge fair on the feast day of Saint. The memory of Saint Thyrsos is celebrated on July 23
Πηγή http://noctoc-noctoc.blogspot.com.cy/

Photos 7/11/2015 by George KonstantinouΠαλαιά εκκλησία του αγίου Θέρισσου


No comments:

Post a Comment